Twoje konto
Login:

Hasło:

Utwórz nowe konto

Właścicielem sklepu internetowego COLORINK.PL jest firma
Color Ink s.c. M. Szczepanski, P. Szczepański
Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, przy ulicy Zaułek Wolski 1
NIP: 897-175-47-86
REGON: 021046997

I. Informacje ogólne

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie COLORINK.PL wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
2. Wszystkie produkty oferowane przez COLORINK.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Firma Color Ink s.c. zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się w zakładkach sklepu.
4. Wszelkie informacje dotyczące produktów umieszczonych w sklepie internetowym COLORINK.PL pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.
5. Zdjęcia mają charakter poglądowy, właściwy produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do omyłek w opisach i cenach produktu.

II. Zamówienia


1. Zamówienia odbywają się za pośrednictwem internetu.
2. Zamówienia można składać także telefonicznie w godzinach pracy firmy.
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia z podaniem numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni nie będą realizowane. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia zostaną anulowane.
6. Firma Color Ink s.c. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
7.W przypadku braku produktu klient jest o tym poinformowany i może zrezygnować z całości zamówienia, lub jego części albo zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia.
8. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
9. Dowodem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

III. Formy płatności


1. Zawierając umowę kupna-sprzedaży klient ma do wyboru następujące formy płatności:
- przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru,
- pobranie przy odbiorze (przesyłka kurierska),
- odbiór towaru na miejscu we Wrocławiu.
2. Dla jednostek budżetowych przewidziane są odroczone terminy płatności (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym).
3. Firma Color Ink s.c. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Zamawiającego.
4. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność sprzedawcy (art. 589 KC).

IV. Termin realizacji zamówienia


1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
2. Termin realizacji wynosi średnio w zależności od rodzaju zamawianego towaru od 24 h do 14 dni od momentu potwierdzenia zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji.

V. Wysyłka


1. Firma Color Ink s.c. wysyła zakupione towary wraz z dowodem zakupu na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
2. Koszt transportu w przypadku paczek zwykłych wynosi 20 złotych brutto, pobraniowych 25 złotych brutto. Natomiast cena za paczki niewymiarowe i wysyłkę paletową ustalana jest indywidualnie.
3. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych od momentu przekazania towaru do wysyłki (dotyczy firm kurierskich).
4. Podczas odbioru przesyłki Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z kurierem i nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym. W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem możemy wymienić towar na nieuszkodzony.

VI. Zwroty


1. Klient, który zawarł umowę kupna-sprzedaży poza lokalem firmy ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru.
2. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego.
3. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
4. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągi 10 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi.
5. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.
6. W przypadku zwrotu towaru należy skontaktować się ze Sprzedającym.

VII. Reklamacje


1. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura VAT, paragon fiskalny.
2. Firma Color Ink s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego sprzętu.
3. W przypadku zgłaszania reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym.

VIII. Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 677 z późn. zm.) oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej ADO) jest firma Color Ink s.c. M. Szczepański, P. Szczepański mieszcząca się przy ulicy Zaułek Wolski 1, 50-023 we Wrocławiu.
2. Kontakt z Administratorem Danych email: info@colorink.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/świadczenia usług, oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak i strony transakcji, czyli podmioty zapewniające usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną (dostawcy usług IT), jak również operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biuro rachunkowe, podwykonawcy współpracujący z ADO/ partnerzy handlowi;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres konieczny do wykonania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ADO;
- wypełnienia obowiązku prawnego ADO np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych;
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych tylko własnych produktów i usług przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy, zaś odmowa podania danych skutkować będzie odmową jej zawarcia.

IX. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd we Wrocławiu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
3. Korzystanie z serwisu COLORINK.PL oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Więcej informacji
ColorInk © 2018