Twoje konto
Login:

Hasło:

Utwórz nowe konto

Obowiązki firm i instytucji wg Ustawy O Odpadach, Dz. U. nr 62, poz. 628. z 27.04.2001r. Ustawa definiuje (zgodnie dyrektywą Rady 75/442/EEC) odpady jako każdą substancje lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 ustawy, do których pozbycia się jest zobowiązany każdy posiadacz (art. 3 ustawy).

Ustawa określa wytwórcą odpadów podmiot, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów. (Art.3, ust.22).

Do jego obowiązków należy:

zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość,

zapewniać odzysk (zgodny z zasadami ochrony środowiska), jeśli niemożliwe jest działanie zapobiegawcze jego powstawaniu,

zapewniać unieszkodliwienie, jeśli niemożliwe jest poddanie do procesu odzysku.

W związku z powyższym kierujemy się do firm i instytucji z ofertą BEZPŁATNEGO odbioru materiałów eksploatacyjnych do drukarek, które nie są ujęte w cenniku jak i samych wyeksploatowanych urządzeń drukujących.

Nasza firma wystawi Państwu dokument potwierdzający utylizację (KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW) zawierający informację o ilościach przekazanych odpadów i kod odpadu.

Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą mailową: info@colorink.pl.
Więcej informacji
ColorInk © 2018